Zowel de Minister als ook de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is een bon van meer dan 4 miljoen fataal geworden en treden af. Na allerlei gedoe over een schikking met een crimineel, al in 2001, en de inlichting aan de Kamer hierover hebben zij allebei aan de koning hun ontslag ingediend. Zou dat gevolgen hebben voor de Wet op Kansspelen?

Schikking

schikkingVan een uiteindelijke veroordeelde crimineel was het eigen vermogen in beslag genomen. En dat was zo’n klein vijf miljoen gulden. Het bedrag werd overgemaakt op de rekening van het Openbare Ministerie. Maar na een schikking met de persoon in kwestie werd er slecht een bedrag van meer dan zeven ton gevorderd. De rest werd teruggestort. Zonder dat de belasting hiervan op de hoogte werd gebracht. Bedenkelijke gang van zaken omdat het een schijn van witwassen van geld heeft. Echter het verkeerd inlichten van de Kamer  over de hoogte van het bedrag, en de bon daarvan,  is uiteindelijk de reden geweest voor de Minister Veiligheid en Justitie om op te stappen. De Staatssecretaris vind dat zijn geloofwaardigheid zwaar beschadigd is en daarom zijn werk niet meer kan doen en neemt ook ontslag.

Witwassen

Volgens een aantal deskundigen had deze gang van zaken een serieuze schijn van witwassen van geld. Er werd namelijk niks gevraagd waar het geld vandaan kwam en waar het me verdiend was. In Nederland kennen we de wet MOT. Oftewel  Melding Ongebruikelijke Transacties. Deze maakt melding van ongebruikelijke betalingen of overschrijving verplicht. Mogelijk dat Justitie haar eigen bedachte regels niet kende of een andere uitleg hierover kent. Want de minister sprak dat tegen. Zijn visie was dat het geen witwassen van geld was omdat het niet bewezen kon worden dat het om het in beslag genomen geld ging over geld dat verdiend was door criminele activiteiten. Tja…………

“Bon Fataal”

ontslagNou is het geen ”Femme” die het de Minister fataal werd. Nee, het was een bon. Eerst was er een hoop gedoe over de hoogte van de schikking, wel of niet witwassen en niet meer precies te kunnen achterhalen over welk bedrag dat het ging. En na het nodige commentaar en waarschuwingen van de Kamer kwam er opeens toch de bon van de overboeking van het geld tevoorschijn. En dat was meer dan er steeds beweerd is. Deze bon werd de Minister dan ook fataal.  Na de zoveelste verkeerde inlichting van de Kamer had hij het besef dat dit zeer zeker niet meer geaccepteerd zou worden en stapt dan ook zelf op. De huidige Staatssecretaris was in de zaak betreffende deze schikking Officier van Justitie. En omdat hij vindt dat hij na het ontslag nemen van de Minister niet geloofwaardig meer is, heeft ook hij de gang naar de koning gemaakt om zijn ontslag in te dienen.

En nu?

Natuurlijk gaat het werk verder, maar ook het Kamerdebat hierover.  Maar wie gaat het werk doen? En wanneer? En wat voor gevolgen heeft dat voor de zaken die al lopen zoals die nieuwe Wet Op Kansspelen? Moet dan de nieuwe verantwoordelijke zich eerst in alle dingen gaan inlezen? Mag toch hopen van niet. Er is natuurlijk altijd een hoop commentaar geweest op deze wet maar om nu het wiel weer opnieuw te gaan uitvinden gaat toch ook weer veel te ver. Want dat extra werk betekent uitstel van zaken en extra kosten. En die rekening komt weer op het bordje van de belastingbetaler. En die heeft al genoeg op zijn bordje gehad.