wetIn 2014 is besloten de oude wet op kansspelen, die al dateert uit de zestiger jaren aan te passen naar de normen en mogelijkheden van deze tijd. Daarvoor is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend door de Staatssecretaris . En deze zal in 2015, naar verwachting, in gaan. 2015 is intussen aangebroken en hoe gaat het nu verder?

Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit, afgekort de KSA, heeft als taak om als onafhankelijke partij toezicht te houden dat er een veilig maar ook betrouwbaar aanbod is van kansspelen. Dat er geen onrechtmatigheden gebeuren. En ook moeten zij zorgen om gokverslaving te voorkomen en dat spelers beschermd worden. Desnoods ook tegen zichzelf. Zij hebben dus een controlerende maar ook een corrigerende taak en nemen deze taak zeer serieus.

Waarschuwingen en boetes

boete KSAIn het verleden hebben zij meerdere aanbieders van online kansspelen gewaarschuwd als zij het niet zo nauw namen met de geldende regels over bijvoorbeeld reclame maken van een online casino. Of reclames die zich heel duidelijk richten op de Nederlandse speler. Ook was de KSA niet bang om boetes uit te delen. De laatste boete die uitgedeeld werd was begin december 2014. En dat was een stevige namelijk 2 ton in Euro’s. En dat is geen kattenpis.

Nieuwe wet

Meerdere aanpassingen zijn gedaan aan de oude wet op kansspelen en de KSA heeft de controlerende taak. Zo gauw de nieuwe wet is aangenomen kunnen door diverse aanbieders van online kansspelen vergunningen aangevraagd worden voor het aanbieden van hun spellen op de Nederlandse markt. Nu gebeurt dat nog vanuit andere landen, zoals bijvoorbeeld Malta. Maar als zij hun vergunning verkrijgen kunnen zij ook, eventueel, vanuit Nederland hun diensten aanbieden. En mogen zij ook reclame maken voor hun casino’s. En die vergunning wordt afgegeven door de KSA.

Wat gaan zij doen in 2015 ?

kansspelautoriteitKomend jaar, en waarschijnlijk ook de jaren die volgen, zullen zij verder gaan met het uitwerken van de verplichtingen die aan de online casino’s gesteld worden. Uiteraard blijven zij toezicht houden  en waar nodig op treden. En dat kan verschillen in boetes tot het intrekken van de vergunning die straks aangevraagd kunnen worden. Ook zal het hun taak zijn om te letten op witwassen van geld. Deze taak ligt eigenlijk nu nog bij De Nederlandsche Bank i.v.m. de casino’s die nu een officiële vergunning hebben. Als er straks meer vergunninghouders bijkomen, zeker de online aanbieders van gokspelen, dan krijgt de KSA deze uitvoerende taak.

Meer

Uiteraard blijven zij alle taken uitvoeren die zij nu al doen maar er wordt nu en ook in de toekomst steeds meer samengewerkt met andere toezichthouders en zeer beslist ook de buitenlandse kansspelautoriteiten. Met de Belgische autoriteiten zijn hierover al afspraken gemaakt en denkelijk zullen er meer afspraken volgen.

Wat merkt de speler?

Alles zal geleidelijk gaan en de bekende casino’s, zoals … Casino, die zich netjes aan alle regels houden zullen geen last gaan ondervinden. Maar de casino’s die in het verleden de regels niet zo nauw namen en boetes riskeerden maken wel een kans om bij het aanvragen van een vergunning tegen moeilijkheden aan te lopen. Of zelfs erger, namelijk de vergunning dom weg niet krijgen. Wel is natuurlijk de kans op concurrentie groter. En dat kan weer voordelig voor de spelers zijn. Mogelijk meer acties. Of bonussen. Wie weet? De toekomst zal het leren!