Zoals bekend is de huidige wet betreffende kansspelen al 50 jaar oud. In de tijd dat deze wet aangenomen werd, was deze goed voor de toenmalige tijd. Echter zijn de ontwikkelingen niet stil blijven staan. Vooral de technische ontwikkeling heeft een vlucht genomen. Internet biedt tegenwoordig ook een ruime mogelijkheid om een gokje te kunnen wagen.

Met het aanpassen van de zwaar verouderde wet dacht de huidige Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie deze wet bij te slijpen naar de omstandigheden zoals deze nu in dit internet tijdperk zijn.

Vergunning nodig

Broulette123edrijven die websites beheren van kansspelen die zich richten op de Nederlandse speler kunnen een vergunning aanvragen. Daar zijn strenge voorwaarden aan verbonden zoals onder andere maatregelen om verslaving tegen te gaan. Deze maatregelen worden gecontroleerd door de KSA / Kansspelautoriteit. En indien nodig worden sancties uitgevoerd.

De Staatssecretaris gaat ervan uit dat 80 procent van de mensen die nu gebruik maken van ( volgens de oude Nederlandse wet illegale) websites, straks gebruik maken van legale manier van spelen.

Kritiek

De Raad van State heeft echter kritiek op het voorstel zoals het nu naar de Tweede Kamer gestuurd is. Men wijst op het feit dat de bedoelde online kansspelenaanbieders niet vanuit Nederland aktief zijn ( het grenzeloze karakter van onlinekansspelen) en dat de maatregelen zich alleen tot Nederland betrekken (de geringe effectiviteit van maatregelen die zich uitsluitend tot Nederland kunnen uitstrekken.)

Ook is de Raad van Statie van mening dat niet voldoende bewezen kan worden dat spelers zullen overstappen naar de legale aanbieders.

Je moet je altijd registreren en bij mogelijke verslavingskenmerken kun je geweerd worden van websites die kansspelen aanbieden. Het registreren en monitoren van spelers zal niet bij alle spelers een juichkreet ontlokken.

Privacy?

Door het vergunningstelsel zal het niet alleen zal het de Staatskas een aanzienlijke financiële boost kunnen geven maar door de gestelde voorwaarden is ook de privacy ver weg.

Het Big Brother concept ! Onbespied dan nog eens een gokje kunnen wagen zit er niet meer in. Niet iedereen is hiervan gediend. En bestaat er de mogelijkheid dat een deel van de spelers de gelegaliseerde kansspelen links laat liggen en op zoek gaat naar andere mogelijkheden. Vandaar de bedenkingen van de Raad van State. Er is nog volop huiswerk te doen!