Om de rokende speler tegen moet te komen heeft Holland Casino grote rookruimtes gemaakt in hun speelgelegenheid en geeft men de roker een kans om daar een gok te kunnen wagen. En de rokende speler maakt daar massaal gebruikt van en bezorgt dit staatsbedrijf een winst van meer dan een paar procent.

Roken toegestaan

rookruimteHet rookbeleid van de Nederlandse staat is gericht op niet roken in openbare gelegenheden. Zo ook bij Holland Casino. Of er moeten speciale rookruimtes zijn. En laat dat nou net iets zijn dat men bij deze vergunninghouder van kansspelen gedaan heeft. Men heeft grote rookruimtes gemaakt en hebben in de grote rookruimtes de nodige gokautomaten geplaatst. En dat heeft hen geen windeieren gelegd. Het casino kent weer meer bezoekers en de opbrengsten van de gokautomaten namen met de nodige procenten toe.

“Roken is dodelijk”

roken is dodelijkDat roken niet goed is voor je gezondheid is een bekend feit. En vadertje staat kent dan ook een stevig beleid om het roken te ontmoedigen. Van belasting verhogingen op rookwaren tot het plaatsen van niet al te fraaie plaatjes op de pakjes sigaretten. Of het helpt is nog maar de vraag. Maar als je aan de ene kant het roken wilt ontmoedigen met belastingverzwaringen op rookartikelen hoe rijm je dat dan met grote rookruimtes te maken waar ook nog eens gegokt kan worden. En dat bij de speelgelegenheden die eigendom zijn van de Nederlandse staat! Zo verdien je dubbel geld. Belasting op het roken en zorgen dat er meer gespeeld kan worden door rokers in je eigen speelomgeving. Winst is winst zou wel eens de gedachte kunnen zijn. Zeker een liberale kijk op zaken?

Reorganisatie

Holland Casino heeft de nodige reorganisaties gekend en samen met de nieuwe speelgelegenheid voor rokers heeft dit er voor gezorgd dat het bedrijf een winst kende van meer dan 10 miljoen en is deze kansspelaanbieder schulden vrij. En dat is straks weer goed voor de staatskas want de staatsspeelgelegenheden worden in de toekomst verkocht. Dat is een onderdeel van het plan om de gok wet, die nog dateert van midden zestiger jaren, aan te passen aan deze tijd en dus te moderniseren.

Nieuwe gok wet

Er is al veel gesproken over de nieuwe wet op kansspelen, ook wel de WOK genoemd. De voorbereidingen hier van zijn al in volle gang en aanvragen voor vergunningen zijn al binnen. Zelfs meer als verwacht werd. En die komen voor het grootste deel van online aanbieders van kansspelen. Namen van de aanvragers worden niet vrij gegeven maar de verwachting is dan toch dat een aantal aanbieders van kansspelen die bij de Nederlandse spelers bekend zijn ook een vergunning gaan aanvragen. Zo ook … Casino en Oranje Casino?

Vergunningen

Nederlandse vergunning KansspelenHet wagen van een gokje is van alle tijden en er is niets nieuws onder de zon. Wel zijn de technische mogelijkheden om een kans te kunnen wagen enorm veranderd. Internet gebruik kent een torenhoge toename en dus ook het aanbod van kansspelen via internet. Bedrijven die nu een vergunning hebben om casino spellen aan  te bieden hebben vaak een vergunning vanuit het buitenland. Malta is een bekende vestigingsplaats maar ook Curaçao kent de nodige bedrijven die kansspelen aanbieden. Aangezien de wet op kansspelen zwaar verouderd is, wordt deze aangepast. Bedrijven die al een buitenlandse vergunning hebben om de bekende spelen zoals Roulette en Blackjack en alle andere vormen van gokken aan te mogen bieden, kunnen nu ook een Nederlandse vergunning aanvragen.

Concurrentie

concurrentieAl met al zal het een behoorlijke concurrentie gaan opleveren. Maar een vergunning die krijg je niet zo maar. Daar zit een heel pak voorwaarden aan vast. En geloof maar dat hierop streng op zal worden toegezien dat aan al die voorwaarden dan ook voldaan wordt. En diegene die in het verleden al eens door de Kansspel Autoriteit op de vingers zijn getikt vanwege het niet navolgen van de richtlijnen, maken een kans het na kijken te hebben. Dat zal niet het geval zijn voor de bij de  Nederlandse spelers zeer bekende speelgelegenheid van … Casino. Zij hebben tot nu toe aan alle voorwaarden voldaan en hebben een zeer goede naam opgebouwd bij de Nederlandse spelers. Het is nu afwachten of zij ook de Nederlandse vergunning aan zullen vragen. Wedden of zij het doen?